povinné ručení levně

Archív štítků: Povinné ručení sankce

Neplacení povinného ručení

V našem zákoníku je několik ustanovení, které se týkají pojištění. Jeden ze zákonů se zaměřuje také na pojištění vozidla pro případ, že bychom provozem svého vozidla způsobili škody na cizím majetku anebo zdraví.

Tento zákon je důvodem, proč musí mít každý řidič vozidla sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je u nás známé spíš pod pojmenováním povinné ručení.

Toto pojištění je u nás nabízenou snad každou pojišťovnou, proto si rozhodně nemusíte dělat starost, že byste si z nabídky pojištění nevybrali. Větší problém ovšem je, pokud vlastníte vozidlo, používáte ho, ale neplatíte za povinné ručení.

Pokud totiž svoje vozidlo neodhlásíte z evidence, budete muset zaplatit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Z tohoto fondu se pak hradí škody, které způsobil některý z řidičů, který neměl svoje vozidlo pojištěné.

Poplatek, který se do fondu platí, rozhodně není zanedbatelný. Jeho výše se určuje podle toho, o jaké vozidlo se jedná. Nejnižší sazba je 20 Kč denně, maximum je potom 300 Kč denně.

Kromě těchto povinných poplatků vám také hrozí riziko toho, že vám bude při silniční kontrole udělena pokuta a to v hodnotě od 5 000 do 40 000 Kč.

Další nevýhoda, která plyne z neplacení povinného ručení, spočívá v tom, že pokud jako nepojištěný způsobíte nehodu a následkem toho dojde u někoho k újmě na zdraví, zaplatíte výdaje na jeho léčbu a případně také na jeho následnou zdravotní péči. Tato částka může narůst do statisíců nebo dokonce do milionů korun.

Ze zmíněných důvodů je tedy jasné, že je neplacení povinného ručení velmi nevýhodné a rozhodně nemá smysl tímto způsobem s vaším vozidlem jezdit.

Vložil Kalkulace pojištění vozidel, Povinné ručení ceník | Štítek , | Zanechat komentář